Kuinka paljon talousarviossa osoitetaan määrärahoja kestävän kehityksen edistämiseen ja etenkin hiilineutraalin ja resurssiviisaan Suomen tukemiseen? Talousarvion uusi osio pyrkii vastaamaan tähän kysymykseen.