Jos aiomme pysäyttää tai edes hidastaa maailmanlaajuista ilmastonmuutosta, meidän on lisättävä ponnistelujamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tämä ei onnistu vain perinteisten teknologioiden avulla, joten meidän on löydettävä uusia ratkaisuja. Mikä on Suomen rooli näissä innovaatiotalkoissa?

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa esiteolliseen aikaan verrattuna ja pyrkiä toimiin, joilla nousu rajataan 1,5 asteeseen. Meidän on nyt lisättävä ponnistelujamme päästöjen vähentämiseksi, jos aiomme saavuttaa nämä tavoitteet.

Pitkällä aikavälillä ilmastonmuutoksessa ei ole voittajia, ei talouden eikä ympäristön saralla. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ei kuitenkaan saisi aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia lyhyellä aikavälillä.

Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää vähentää vähähiilisten ratkaisujen kustannuksia, jolloin niistä tulee entistä houkuttelevampi vaihtoehto. Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä edellyttää teknologisia läpimurtoja ja suuria investointeja puhtaaseen energiaan seuraavien vuosikymmenten aikana.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan energiantuotantoon ja -käyttöön investoidaan vuosittain keskimäärin 2,4–2,9 biljoonaa dollaria. Oikein kohdistettuna nämä investoinnit mahdollistavat merkittävän muutoksen energiasektorilla. Valtavat rahoitusmäärät avaavat myös täysin uusia mahdollisuuksia uusien teknologioiden kehittämiseen.