Kestävästä kehityksestä on tullut valtioille yhä tärkeämpi yhteiskunnallinen tavoite. Vuonna 2015 solmitut kansainväliset sopimukset, YK:n Agenda 2030 ja Pariisin ilmastosopimus, ovat muokanneet myös pääomamarkkinoita merkittävästi. Pariisin ilmastosopimus ohjaa jo nyt rahoitusvirtoja vähähiilisiin ja ilmastonmuutosta torjuviin hankkeisiin.