Suomen talouden tuotanto lisääntyi laaja-alaisesti vuonna 2018. Valtiovarainministeriön joulukuun ennusteen mukaan Suomen talous kasvoi 2,5 %, eli hieman vuotta 2017 hitaammin. Yksityisen kulutuksen ja investointien kasvuvauhti hidastui edellisistä vuosista. Investointien voimakas kasvu vaikuttaa päättyneen: etenkin asuntoinvestointien poikkeuksellisen korkea taso on laantumassa lähemmäs normaalia.

Maailmankauppa hidastui nopeasti vuoden 2018 aikana, ja kauppakiistojen kärjistymisen riski varjosti maailmantalouden ja -kaupan näkymiä. Tällä oli vaikutusta myös Suomen vientiin. Vuoden 2017 voimakkaan kasvun jälkeen vienti kasvoi odotettua vähemmän vuonna 2018. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan viennin määrän muutos oli 3,5 %.

Vaihtotase oli hieman alijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT) vuonna 2018. Inflaatio pysyi hitaana, työttömyysasteen lasku jatkui ja työllisyysaste nousi yli 71 prosentin vuonna 2018.