Valtion toteutunut bruttolainanotto vuonna 2018 oli 14,1 miljardia euroa, josta 10 miljardia euroa oli pitkäaikaista ja loput lyhytaikaista lainanottoa. Vuosittaisen bruttolainanoton tarpeen arvioidaan pysyvän tulevina vuosina noin 15–20 miljardissa eurossa.